Sunday, December 6, 2009

Sequens - Magyar Történelem (2001, 2002)


"Praktikus jelölési rendszerével és világos elrendezésével a kézikönyv segítséget nyújt, hogy eligazodhassunk a magyar történelem századaiban. A szerzõ mindvégig tartózkodott az ideológiai minõsítésektõl, csak a biztos tények bemutatására törekedett. Forrásjegyzéke egyedülálló gyûjtemény a korabeli események szemléltetéséhez. Gazdag képillusztrációi azt is megmutatják, hogy bár a tények ismerete megkerülhetetlen, de ennél többrõl is szólhat a történelem."


No comments:

Post a Comment

Followers